Ponúkame

Inžiniersku činnosť a vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie podľa skutkového stavu objektu, potrebnú k legalizácii nepovolenej stavby. Tá je potrebná k vydaniu dodatočného stavebného povolenia v Leviciach a okolí. Legálna stavba je následne skolaudovaná.

Prečo by ste mali stavbu legalizovať?

Prečítajte si hlavné dôvody pre legalizáciu stavby a vyhnite sa včas problémom, ktoré súvisia s čiernou stavbou.